NÅ MED MULIGHET FOR GUNSTIG HUSBANKFINANSIERING!

En stor andel av leilighetene i prosjektet ‘Sennerudtoppen’ er kvalifisert for svært gunstig finansiering via
Husbanken. Som leilighetskjøper får du her muligheten til å søke finansiering på inntil 80% av kjøpesum til
et av markedets beste boliglån. Husbanken tilbyr nominell rente fra kun 1.55 % pr 01.05.19, med inntil 8 års
avdragsfrihet og nedbetalingstid på inntil 30 år.
Husbanken setter og krav til de tekniske kvalitetene i boligen. Dette bidrar til en god byggteknisk standard
og sørger for lavere kostnader for deg som beboer.

Regneeksempel:
Kjøp av bolig: 3 290 000,-
Egenkapital 20 %: 658 000,-
Husbanklån 80 %: 2 632 000,-
Lånekostnad per mnd ved avdragsfrihet: 3320,- *
Lånekostnad pr mnd uten avdragsfrihet: 9114,- **

*Regnestykket er basert på rentetilbudet til Husbanken pr 01.12.18, med en nom. rente på 1,5%, 8 års
avdragsfrihet og 30 års løpetid. Regnestykket endres ved endring i rentesatsen.
**Regnestykket er basert på rentetilbudet til Husbanken pr 01.12.18, med en nom. rente på 1,5% og 30
års løpetid. Regnestykket endres ved endring i rentesatsen.

Fast eller flytende rente?

Husbanken tilbyr historisk sett rente langt under andre finansieringsinstitusjoner. Pr 01.12.18 tilbys
følgende rentesatser ved finansiering via Husbanken.
Flytende rente: 1,5%
Fastrente 3 år: 1,844%
Fastrente 5 år: 2,198%
Fastrente 10 år: 2,687%
Fastrente 20 år: 2,979%

Ønsker du å benytte deg av Husbankens tilbud så vil selgers salgsrepresentant bistå med utfylling av
lånesøknaden og sende inn søknaden til Husbanken for behandling. Behandlingstiden er vanligvis ca 4
uker. Husbanken utfører kredittvurdering kjøper på lik linje med hva øvrige finansinstitusjoner. Merk at man
som kjøper står helt fritt til valg av finansieringskilde/ finansinstitusjon/ bank. Se: http://www.husbanken.
no/rente/ for mer informasjon om rentebetingelser, mulighet for avdragsfrihet (inntil 8 år) og løpetid (inntil
30 år). Kontakt oss gjerne om du har praktiske spørsmål vedr. husbankfinansiering.
Husbanken gir finansiering av inntil 80 % av boligens kjøpesum. Tilvalg må finansieres med annen
finansiering evt. egenkapital.

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er
kredittverdig på kjøpstidspunktet.

Det tas forbehold om endring av villkår hos Husbanken, se www.husbanken.no/rente for oppdatert
informasjon. Det tas videre forbehold om feil i eksempler.
leilighetene2.jpg